Okres gwarancyjny producenta:


Rimowa: 5 lat
Tumi: 3 lata (portfele i akcesoria 2 lata)

Victorinox:

-walizki twarde: 10 letnia gwarancja (pokrywa wady meteriału i wykonania)

-walizki miękkie: gwarancja: dożywotnia (pokrywa wady materiału i wykonania oraz uszkodzenia powstałe z winy przewoźników)

-torby i plecaki komputerowe: gwarancja: GLOBAL LIFETIME PLUS LIMITED - dożywotnia na wady materiałowe i wykonania, do 5 lat od daty zakupu dodatkowo wszystkie szkody wyrządzone przez przewożników (lotniczych, taksówek, pociągowych, statków)

Gwarancja producenta obejmuje wyłącznie towar z wyraźny sposób widocznymi defektami fabrycznymi. Każdy tego typu przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez niezależny serwis producenta do którego należy decyzja, czy towar zostanie naprawiony, czy (w przypadku braku możliwości naprawy lub braku części) klient dostanie nowy produkt.

Gwarancja producenta nie obejmuje:

- produktów celowo uszkodzonych (np. wyrwany przez użytkownika zamek szyfrowy w celu otwarcia zaszyfrowanej walizki)
- zniszczeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania (np. przeciążony bagaż)
- drobnych uszkodzeń powstałych na skutek regularnego długotrwałego użytkowania (rysy, starte miejscowo tworzywo, zgubiona przez użytkownika część produktu typu pasek i.t.p.)

W przypadku uszkodzenia dokonanego z winy przewoźnika, zaleca się kontakt najpierw z przewoźnikiem, który uszkodził bagaż. 

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z europejskimi punktami serwisowymi producentów:

Tumi: kundenservice@tumi.de
Rimowa: czito@rimowa.de
Victorinox: info.pl@victorinox.com

W przypadku napraw pogwarancyjnych i napraw produktów niezakupionych bezpośrednio u nas, zapraszamy do współpracującego z nami serwisu:

ul.Lwowska 4
00-658 Warszawa
naprawawalizek@poczta.onet.pl
Tel.: (22) 628-50-15


samsonite sklep
samspol.com